Oferta wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 01.03.2023 r

2022-07-27 14:57

K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, iż prowadzi usługi wywozu nieczystości płynnych oraz usługi udrażniania kanalizacji przy użyciu funkcji „WUKO”  wozem asenizacyjnym o pojemności 6,0 m3.

Od dnia 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie + zalanie wodą) = 232,47 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie) = 231,25 zł brutto  + m3 ścieku

- zbiornik bezodpływowy (szambo) = 231,25 zł brutto + m3 ścieku

- usługa udrażniania (WUKO) =235,47 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- cena 1 m3 ścieku wynosi 5,66 zł brutto                            

-  cena 1 m3 wody  wynosi  3,18 zł brutto

Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.

Podejmując się stałej współpracy, mają Państwo zapewniony udokumentowany wywóz, co potwierdzone jest wystawioną fakturą VAT.
Zgłoszenia wywozu oraz wszelkie  informacje o usłudze można uzyskać dzwoniąc na nr. telefonu 86 –224-15-76