Oferta wywozu nieczystości płynnych od 1 marca 2021 r.

2018-03-01 13:57
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie oferuje usługi wywozu nieczystości płynnych.
Oferta wywozu nieczystości płynnych od 1 marca 2021 r.

K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, iż prowadzi usługi wywozu nieczystości płynnych oraz usługi udrażniania kanalizacji przy użyciu funkcji „WUKO”  wozem asenizacyjnym o pojemności 6,0 m3.

Od dnia 01.03.2021 r do 28.02.2022 r

 

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie + zalanie wodą) = 142,02 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie) = 121,72 zł brutto  + m3 ścieku

- zbiornik bezodpływowy (szambo) = 121,72 zł brutto + m3 ścieku

- usługa udrażniania (WUKO) =170,86 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- cena 1 m3 ścieku wynosi 5,62 zł brutto                            

-  cena 1 m3 wody  wynosi  3,13 zł brutto

Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.

Podejmując się stałej współpracy, mają Państwo zapewniony udokumentowany wywóz, co potwierdzone jest wystawioną fakturą VAT.
Zgłoszenia wywozu oraz wszelkie  informacje o usłudze można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu 86 – 2241576