Akcja "Zbieramy makulaturę-oszczędzamy drzewa"

2018-06-14 09:45
Akcja "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy drzewa" na terenie Gminy Śniadowo.
Akcja

Wójt Gminy Śniadowo informuje, iż w związku z zorganizowaną akcją Zakładu Gospodarowania Odpadami Spółka z o. o. pod hasłem „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy drzewa” z terenu Gminy Śniadowo dołączyły się trzy szkoły: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Śniadowie, Gimnazjum w Śniadowie oraz Szkoła Podstawowa w Szczepankowie.

Głównym celem akcji było kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.

Szkoły zebrały łącznie 3808 kg makulatury, która została przekazana do recyklingu.

Serdeczne podziękowania dla naszych dzieci i młodzieży !