Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie

2018-08-24 08:59
Komisja powołana przez Wójta Gminy Śniadowo w dniu 10 sierpnia 2018 r. dokonała odbioru końcowego zadania obejmującego termomodernizację i prace zewnętrzne budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie.
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 96.481 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Ogółem koszt przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi kwotę 232.452,55 zł.

 Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki z Łomży. Umowny termin wykonania zadania do 31 lipca 2018 roku. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 21 listopada 2017 r. Wykonawca w dniu 25 lipca 2018 r. zgłosił zakończenie robót objętych zawartą umową.

Wykonana elewacja na budynku OSP i GOK-U spowodowała docieplenie i upiększenie obiektu.  Przestrzeń publiczna zyskała odnowiony obiekt o charakterystycznej sylwetce

  • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i OSP w nowej szacie