Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie

2018-09-07 16:21
Wniosek złożony przez Gminę Śniadowo do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie został pozytywnie zaakceptowany.
Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie

 Z tej okazji Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski zorganizował konferencję prasową w Szczepankowie. W konferencji uczestniczyła Pani Poseł na Sejm RP – Bernadeta Krynicka, która pierwsza przekazała informację o otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W swoim wystąpieniu Pani Poseł Bernadeta Krynicka potwierdziła decyzję Ministerstwa o przyznaniu środków na budowę Sali w Szczepankowie oraz w Jarnutach. Pogratulowała Wójtom Gmin obecnym nad konferencji inicjatywę i zapewniła swoją gotowość pomocy w realizowaniu kolejnych projektów w infrastrukturę sportową.

Wójt – Rafał Pstrągowski przedstawił historię utworzenia Szkoły Podstawowej w Szczepankowie i jej starania dotyczące budowy sali gimnastycznej od 17 lat. Dziś mamy tę dobrą nowinę dla uczniów i społeczności miejscowości Szczepankowa, że budowa będzie rozpoczęta – kontynuował Wójt. Rafał Pstrągowski dodał także, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie sali i w ciągu 2-ch lat zostanie ona zrealizowana.

Pani Poseł za wsparcie i pomoc podziękował także Dyrektor Szkoły – Arkadiusz Twardowski wręczając bukiet kwiatów i dyplom z podziękowaniem.

W konferencji oprócz uczniów Szkoły Podstawowej, uczestniczyli także: Wójt Gminy Łomża, radni Gminy Śniadowo, Sołtys miesjcowości Szczepankowo oraz lokalne media.

Ministerialna Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” zakwalifikowała wniosek Gminy i przyznała dotację w wysokości 1.002.400 zł. Komisja zaakceptowała 49 wniosków z całego kraju, w tym 2 wnioski z województwa podlaskiego. Oprócz naszej gminy dofinansowanie otrzymała również Gmina Łomża na budowę sali gimnastycznej w Jarnutach.

Długo oczekiwana budowa sali gimnastycznej zostanie zrealizowana w ciągu 2-lat. Przewidywane oddanie do użytku inwestycji planowane jest w lipcu 2020 roku. Otrzymane dofinansowanie obejmuje 2 transze środków: w 2019 r. Gmina Śniadowo otrzyma 345 tys. zł, natomiast w 2020 roku 657,4 tys. zł. Całkowita szacowana wartość budowy sali wynosi 2 mln zł. Połowę środków finansowych Gmina zabezpieczy w ramach własnego budżetu.

  • Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie Będzie sala gimnastyczna w Szczepankowie