Obwieszczenie o numerach list do Rady Powiatu

2018-10-01 10:37
Obwieszczenie o numerach list do Rady Powiatu

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych

na dzień 21 października 2018 r.            

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDY ŁOMŻYŃSKIE RAZEM

 

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski