Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

2018-10-02 08:29
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

SIENKIEWICZ Alojzy Tadeusz, lat 63, zam. Uśnik-Kolonia,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

ANTONIAK Krystyna, lat 61, zam. Uśnik-Dwór,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

JAŁOWIECKA Joanna, lat 29, zam. Uśnik-Dwór,

zgłoszona przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

4.

KOBRYŃSKA Agnieszka Teresa, lat 50, zam. Dębowo,

zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

KAMRAT-JANIAK Beata, lat 47, zam. Uśnik,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

KAMIENOWSKA Helena, lat 71, zam. Stare Ratowo,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

ZALEWSKI Mirosław, lat 51, zam. Wierzbowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

ZABORSZCZYK Jacek Grzegorz, lat 38, zam. Szczepankowo,

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

2.

KURPIEWSKA Barbara, lat 52, zam. Szczepankowo,

zgłoszona przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

3.

TADAJ Kazimierz, lat 58, zam. Szczepankowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

GRODZKI Alfred, lat 51, zam. Żebry-Kolonia,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

ŻEBROWSKI Edward, lat 61, zam. Stare Konopki,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

POLKOWSKI Cezary, lat 50, zam. Wszerzecz Kolonia,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

WOJSZ Aneta, lat 30, zam. Młynik,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

CHEŁSTOWSKI Bogdan, lat 57, zam. Młynik,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

KRAJEWSKA Wiesława Ryszarda, lat 65, zam. Śniadowo,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

2.

MALINOWSKI Waldemar Grzegorz, lat 48, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

BERNATOWICZ Małgorzata, lat 38, zam. Śniadowo,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

PRUSZKOWSKI Krzysztof, lat 31, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

SKUBICH Mirosław Bogdan, lat 61, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

CWALINA Waldemar, lat 57, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

PISZCZATOWSKI Krzysztof Wojciech, lat 55, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

SZABŁOWSKI Michał, lat 48, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

4.

FILIPKOWSKI Marek, lat 46, zam. Śniadowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

PODGÓRSKI Grzegorz, lat 51, zam. Koziki,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

DOMINIKOWSKI Daniel, lat 38, zam. Stare Ratowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

BOGUSKA Renata Anna, lat 48, zam. Ratowo Piotrowo,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

JANKOWSKI Tadeusz, lat 75, zam. Stare Jemielite,

zgłoszony przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

4.

BACZEWSKI Piotr, lat 46, zam. Stare Ratowo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

KOMOROWSKI Marek, lat 45, zam. Chomentowo,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

BRULIŃSKI Ryszard, lat 56, zam. Zalesie Poczynki,

zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

JASIONEK Roman, lat 58, zam. Chomentowo,

zgłoszony przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

4.

KOZŁOWSKI Paweł, lat 40, zam. Truszki,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

JAKACKI Tomasz, lat 30, zam. Jakać Borki,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

PRZEŹDZIECKI Mariusz, lat 37, zam. Szabły Młode,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

KOSSAKOWSKA Krzysztofa, lat 47, zam. Stare Duchny,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

JASTRZĘBSKA Ewa, lat 41, zam. Stare Duchny,

zgłoszona przez KWW ZDZISŁAW ŁUBA - Lista nr 14

 

 

3.

SZERSZEŃSKI Henryk, lat 74, zam. Grabowo,

zgłoszony przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

4.

TYSZKA Artur, lat 28, zam. Olszewo,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

BRULIŃSKI Leszek, lat 38, zam. Jakać Dworna,

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

SANIEWSKA Katarzyna, lat 37, zam. Jakać Dworna,

zgłoszona przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

3.

BARANOWSKI Tadeusz Piotr, lat 51, zam. Stara Jakać,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

 

1.

CHOJNOWSKA Barbara, lat 55, zam. Brulin,

zgłoszona przez KWW „WSPÓLNIE BUDUJEMY GMINĘ ŚNIADOWO” - Lista nr 15

 

 

2.

ZAREMBA Zdzisław, lat 61, zam. Jastrząbka Młoda,

zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI - Lista nr 16

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Śniadowie

/-/ Anna Zalewska