Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

2018-10-12 09:59
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o zawarciu umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja_KRUS-1.jpg

Informacja_KRUS-1.jpg