Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

2019-05-13 10:02
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 129/2019

Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§  1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§  2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Śniadowo.

§  3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

Jan Leszczewski

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 129/2019 Komisarza Wyborczego

w Łomży z dnia 10 maja 2019 r.

 

Gm. Śniadowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 13:00