Zmiany w rozkładzie autobusów

2019-06-11 15:09
dowożących dzieci do szkół w związku z falą upałów.
Zmiany w rozkładzie autobusów

OBOWIĄZUJE ZASTĘPCZO OD 12.06.2019r. DO ODWOŁANIA

 

GRAFIK PRZEJAZDÓW

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

PRZYWOZY:

Dowóz do szkół w Śniadowie

6:30 - w miejscowości Uśnik Kol – Uśnik - Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś –  Młynik Kol. - Młynik – Szczepankowo – Osobne – Chomentowo – Śniadowo – 7:00

 
Dowóz do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

7:20 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik Kol – Młynik – Szczepankowo – Osobne – Szczepankowo Kol. – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:20

  
ODWOZY:

11:55 – wyjazd ze Śniadowa -  Osobne – Szczepankowo

2:05  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) Młynik – Młynik Kol – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo

ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo – Osobne- Szczepankowo -Młynik – Wszerzecz – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo – Szczepankowo

 

  

 Autobus MAN A01 – Nr rej. BLM 20952 – Kierowca: Jan Kamienowski

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:30 –w miejscowości Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki– Zagroby – Stare Konopki  - Śniadowo 

7:15 –w miejscowości Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać- Szabły Młode – Stare Szabły –Jakać Borowa – Jakać Borki – Truszki - Śniadowo  - 7:50

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa – 8:10        

otrowo – Śniadowo – 9:00

ODWOZY:

11:20 –   wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode

11:55 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki

erzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode

13:20 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki

 

  

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:45 – w miejscowości Stare Duchny Kol. – Grabowo –– Duchny Młode -  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin - Stare Ratowo (Świetlica)– Śniadowo – 7:10

7:15 –w miejscowości Konopki Młode – Śniadowo -7:20                                  

7:25 – w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin – Śniadowo – 7:50

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa-  7:50

Śniadowo –Stare Ratowo (świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode – Grabowo –Brulin -  Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – 8:10

  

ODWOZY:

 

11:20 – wyjazd ze Śniadowa –– Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny– Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol. – Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda– Brulin – Śniadowo

12:30– wyjazd ze Śniadowa – Brulin – Jastrząbka M – Strzeszewo – Stara Jastrząbka

3:00 - wyjazd ze Śniadowa- Brulin – Jastrząbka Mł. - Stare Duchny Kol -  Duchny Młode – Grabowo – Duchny Stare -  Olszewo –– Mężenin – Śniadowo

 

                                                                      

 

Autobus Mercedes Sprinter (bus) - Nr rej. BLM 13767 - Kierowca: Jan Żurek

 PRZYWOZY:

I-zmiana

6:45– w miejscowości Chomentowo – Śniadowo -6:55

7:00– w miejscowości Wierzbowo – Śniadowo – 7:10

 

 7:20–w miejscowości Zalesie Wypychy – Dębowo Wieś – Śniadowo – 7:30

 

7:35– w miejscowości Żebry Wieś – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo – Śniadowo – 7:50

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa - 8:05

Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki – Zalesie Wypychy – Dębowo – 8:40

 

Wyjazd ze Śniadowa – 8:40

Wierzbowo - Chomentowo – Śniadowo – 9:00

 

ODWOZY:

11:20 –wyjazd ze Śniadowa - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś

11:55– wyjazd ze Śniadowa - Chomentowo – Wierzbowo – Szczepankowo                               - Szczepankowo Kol. - Osobne

12:30 – wyjazd ze Śniadowa -  Zalesie Wypychy -  Zalesie Poczynki - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -   Żebry Kol. - Żebry Wieś

13:20  - odwozy z dodatkowych zajęć.