Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

2019-09-17 07:56
Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 16 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Śniadowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1
W dniu 19 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej: - Nr 1.

§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Łomży
/-/Jan Leszczewski