Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele.

2019-12-24 09:53
Wójt Gminy Śniadowo podsumował mijający rok - To był dobry rok.
Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – pani Gabriela Piszczatowska – jako gospodarz miejsca, powitała zebranych na tradycyjnym, przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. Zaprosiła zebranych gości do przeżycia tajemnicy narodzin Jezusa Chrystusa poprzez obejrzenie przedstawienia jasełkowego przygotowanego przez koło teatralne Szkoły Podstawowej w Śniadowie pod kierunkiem pani Moniki Brulińskiej i wysłuchanie koncertu kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą pana Adama Sagało, którą tworzą również uczniowie miejscowej szkoły. Usłyszeliśmy instrumentalne wykonania pieśni bożonarodzeniowych: Anioł pasterzom mówił; Gdy się Chrystus rodzi i Wśród nocnej ciszy. O wokal zadbał zespolony chór niemal 100 uczestników spotkania.

Wójt Gminy Śniadowo – pan Rafał Pstrągowski – w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Śniadowo - pana Grzegorza Podgórskiego i własnym, w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, powitał uczestników spotkania opłatkowego pracowników samorządu Gminy Śniadowo i wszystkich osób związanych z Gminą Śniadowo.

Zaproszenie przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością: ks. Tomasz Wilga - proboszcz parafii w Śniadowie, ks. Dariusz Wizner - proboszcz parafii w Szczepankowie, Lech Antoni Kołakowski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, posła na Sejm - Stefana Krajewskiego - reprezentował pan Tomasz Jakacki.

Gospodarz gminy powitał samorządowców w osobach: Lecha Marka Szabłowskiego - starostę łomżyńskiego i Jarosława Kuleszę - radnego powiatu łomżyńskiego. Dodał, że niezawodnie, od wielu, wielu lat spotykają się z nami w tym szczególnym dniu.

Wyrazy podziękowania za przybycie skierował do wszystkich radnych Rady Gminy Śniadowo i przedstawicieli jednostek pomocniczych - pań i panów sołtysów Gminy Śniadowo. Powitał: - dyrektorów szkół - Arkadiusza Twardowskiego - dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie i Tomasza Szeląga - wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie; - przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy - Jerzego Michalaka - prezesa Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PREFBET, Wojciecha Dymerskiego - współwłaściciela firmy weterynaryjnej VETIVET; - przedstawiciela służb mundurowych - brygadiera Adama Kalinowskiego - reprezentującego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łomży; najbliższych współpracowników - pracowników Urzędu Gminy Śniadowo - dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wraz z pracownikami, w osobach (kolejność przypadkowa - przyp. red.): Gabrieli Piszczatowskiej - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Justyny Jemielity - kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, Barbary Kończyk - dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo, Doroty Zalewskiej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej; dzieci i młodzieży ze szkolnego koła teatralnego i orkiestry dętej

Podsumowując mijający rok stwierdził, że był to dobry rok. Udało się zrealizować najważniejsze, zaplanowane przedsięwzięcia. Podziękował radnym za rok pracy w samorządzie, rok budowania wzajemnych relacji i obustronnego zaufania. 

Słowa uznania skierował do posła Kołakowskiego, gratulując uzyskanego poparcia społecznego i wyboru na kolejną kadencję. Podziękował za dotychczasową pomoc i wsparcie w realizacji zadań na rzecz samorządu, prosząc o dalszą owocną współpracę.

Wspólnie możemy zrobić wiele - tymi słowami Wójt Gminy Śniadowo podsumował współpracę ze Starostwem Powiatowym w Łomży.

Serdeczne podziękowania skierował do sołtysów, księży, pracowników urzędu gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli firm i instytucji z terenu naszej gminy - zapewniających miejsca pracy naszym mieszkańcom. Podziękował dzieciom i młodzieży, którzy z roku na rok prezentują się coraz lepiej i wszystkim osobom, które czynnie uczestniczyły w życiu naszej gminy.

Na zakończenie, złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, życząc zdrowia i spotkań w gronie najbliższych, z dala od trudów i problemów dnia codziennego. Posłużył się bardzo wymownym zdaniem: Święta to nie miejsce, a bliscy

Poseł Lech Antoni Kołakowski podziękował młodym aktorom i członkom orkiestry. Docenił ich kunszt mimo bardzo młodego wieku i dzięki pracy ich opiekunów. Podziękował za kolejne zaproszenie i usprawiedliwił ostatnią nieobecność. Wyraził swój pogląd o gminie Śniadowo: "Kiedykolwiek przejeżdżam przez Śniadowo, jestem dumny z dobrego zarządzania tą gminą, ...z pracy jej rolników. To jest najlepsza gmina w Polsce. Rolnictwo gminy Śniadowo to wzór dla Polski." 

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podziękował wszystkim pracującym na rzecz gminy Śniadowo za życzliwość skierowaną w kierunku powiatu łomżyńskiego, dzięki której udaje się wykonać szereg działań, w tym na rzecz mieszkańców gminy Śniadowo. Życzył zebranym i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i aby blask nowonarodzonego Jezusa rozświetlał każdy dzień naszej działalności, pracy, służby. Życzenia na Nowy Rok przekazał w formie "Przepisu na cały rok" autorstwa Kathariny Elisabeth Goethe.

W imieniu Posła na Sejm Stefana Krajewskiego życzenia świąteczne i noworoczne złożył radny Rady Gminy Śniadowo - pan Tomasz Jakacki.

Piękne słowa wypowiedział proboszcz Dariusz Wizner. Był wyrazicielem wielu z nas, że gromadzimy się tu z radością, że zostało nam dane, po raz kolejny, zebrać się i podzielić opłatkiem z tymi, z którymi pracujemy, przebywamy, czasem różnimy się, ale mamy wspólny cel. Pomimo różnic charakterów, temperamentów, w przypadku wyznaczonego wspólnego celu, każdy wkład indywidualny jest bardzo istotny dla całości. Abyśmy, pomimo różnic byli jednością dla dobra Naszej Małej Ojczyzny. Zakończył słowami św. Matki Teresy: "Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie." 

Odmówiliśmy wspólną modlitwę, po której przystąpiliśmy do dzielenia się opłatkiem, a Gminna Orkiestra Dęta kontynuowała koncert wigilijny.

Tomasz Szeląg
  • Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele. Spotkanie wigilijne 2019. Wspólnie możemy zrobić wiele.