Obowiązek oznaczania nieruchomości

2020-03-02 09:39
Obowiązek oznaczania nieruchomości

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz służb i instytucji dotyczących oznaczenia nieruchomości Gmina Śniadowo przypomina, że  właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Dopełnienie opisywanego obowiązku musi nastąpić w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.

Obowiązek właściciela nieruchomości wynika z  art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przypominamy także, że niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymania jej w należytym stanie i oświetlenia jest wykroczeniem podlegającym ustawie – Kodeks Wykroczeń.