Przedszkola pozostają zamknięte

2020-05-04 10:32
Przedszkola pozostają zamknięte

Komunikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które to umożliwia wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które będzie przeprowadzane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

Wójt Gminy Śniadowo, jako organ prowadzący informuje, iż ze względu na znikome zainteresowanie rodziców i opiekunów oraz zachowanie bezpieczeństwa dzieci w związku z trwającą epidemią,

od dnia 6 maja  2020 r. pozostają zamknięte przedszkola i oddziały przedszkolne

w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Śniadowo oraz Punktu Przedszkolnego „Radosne Maluchy” w Szczepankowie.

 

Śniadowo, dnia 04.05.2020 r.

                                                              Wójt Gminy Śniadowo

                                                                 Rafał Pstrągowski