Zginęli, bo ważna dla nich była Polska

2020-09-21 00:45
7,5 metrowy, prosty, drewniany krzyż stanął w Wierzbowie, aby upamiętnić żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, uczestników Bitwy pod Wierzbowem w dniu 18 września 1945 roku, poległych oraz aresztowanych i zamordowanych przez komunistów.
Zginęli, bo ważna dla nich była Polska

20 września 2020 roku odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w Bitwie pod Wierzbowem, zwanej również jako Bitwa na Cegielni. Pamiątkowy kamień przybliża nam nazwiska 10 młodych ludzi, którzy walkę o wolną Polskę prowadzili mimo zakończenia wojny z Niemcami. Najmłodszy z bohaterów miał 16 lat.

Uroczystą mszę świętą, sprawowaną przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego, podczas której poświęcił pomnik, poprzedziły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminnej Orkiestry Dętej ze Śniadowa, chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Szczepankowie i Grupy Chorągwiarskiej z GOK w Śniadowie.

"Los tych żołnierzy pokazuje, że wolność nie jest dana raz na zawsze" - mówił w homilii biskup Tadeusz. Przypomniał słowa Marszałka Piłsudskiego: "Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem".

Po zakończonej mszy świętej, licznie zebrani goście przeszli do pomnika, gdzie gospodarz gminy - wójt Rafał Pstrągowski - rozpoczął drugą część uroczystości. W imieniu Społecznego Komitetu Upamiętniającego Bitwę pod Wierzbowem i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych powitał uczestników wydarzenia i podziękował za trud przygotowania tak doniosłej uroczystości. 

"Powinniśmy być dumni ze swoich przodków" - mówił Dariusz Syrnicki ze Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża. "Ktoś, kto mówi inaczej, nie jest przyjacielem Polski".

Delegacje gości złożyły wiązanki i zapaliły symboliczne znicze pod pomnikiem - krzyżem.

"Patrząc na wiek tych żołnierzy, niektórzy z nich mogliby stać tu z nami dziś" - mówił w okolicznościowym przemówieniu poseł Lech Antoni Kołakowski.

Cześć i Chwała Bohaterom - wybrzmiał dwukrotnie okrzyk, po którym Dariusz Syrnicki podziękował za udział w uroczystości i zaprosił na ciepły posiłek do remizy w Wierzbowie.

Tomasz Szeląg
  • Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska Zginęli, bo ważna dla nich była Polska