Podatki w gminie bez zmian

2020-11-26 13:56
Podatki w gminie bez zmian

W dniu 26 listopada 2020 roku w wyremontowanej, pachnącej świeżością sali Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na XXI nadzwyczajnej sesji zebrali się radni Gminy Śniadowo.

Sesja w głównej mierze poświęcona była uchwaleniem podatków gminnych na 2021 rok. Wójt Gminy - Rafał Pstrągowski ze względu na aktualną sytuacją materialną mieszkańców związaną m.in. z trudnościami na rynku pracy oraz ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanymi trwającą w naszym kraju epidemią wystąpił z wnioskiem o niepodnoszenie podatków gminnych i utrzymanie ich na poziomie roku 2020.

Radni poparli wniosek Wójta i podjęli uchwały utrzymujące podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych  w 2021 roku w dotychczasowej wysokości.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła także uchwały na 2021 roku dotyczące zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych w analogicznej formie jak w bieżącym roku.

Wójt Gminy Śniadowo poinformował jednocześnie, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, podatek rolny w przyszłym roku wzrośnie o ogłoszony wskażnik ceny o 0,09 zł.

  • Podatki w gminie bez zmian Podatki w gminie bez zmian Podatki w gminie bez zmian