Sytuacja na lokalnym rynku pracy

2021-02-03 12:05
Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Mimo trwającej epidemii sytuacja dotycząca poziomu bezrobocia na terenie Gminy Śniadowo uległa poprawie.

Na koniec 2020 r. zarejestrowanych bezrobotnych z terenu naszej gminy było 82 osoby, zaś w analogicznym okresie 2019 r. 114 osób. Nastąpiło w tym czasie zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie Gminy Śniadowo o 28,1 %, co stanowiło najlepszy wynik pod względem spadku ilości bezrobotnych na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Natomiast w roku ubiegłym na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży liczba bezrobotnych w końcu 2020 roku wyniosła 3.204 osoby i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2019 roku o 164 osoby.

Spośród wszystkich bezrobotnych w obrębie działania PUP, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Łomżyńskim na koniec 2020 r. było 1.202 osoby, tj. o 24 osoby mniej niż na koniec 2019 r. i w Mieście Łomża 2.002 osoby, tj. o 188 osób więcej niż na koniec 2019 roku.

Stopa bezrobocia według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na koniec 2020 roku wyniosła 7,1 % i była o 0,4 punktu procentowego niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Stopa bezrobocia dla Polski na koniec 2020 roku wyniosła 6,2 %, a dla województwa podlaskiego 7,8 %.