Deklaracja dostępności

2021-03-02 10:26

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biblioteka  Publiczna Gminy Śniadowo

Ostrołęcka 7

18-411 Śniadowo

 

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Gminy Śniadowo.

W skład Biblioteki wchodzą:

  1. Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią  mieszczące się na piętrze budynku  przy ul. Ostrołęckiej 7.
  2. Oddział dla Dzieci, Kawiarenka Internetowa oraz Sala konferencyjna - usytuowane na parterze budynku  przy ul. Ostrołęckiej 7.
  3. Filia Biblioteczna w Szczepankowie – Szczepankowo 16.

    Placówki Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo  nie są  dostosowane  do obsługi czytelników niepełnosprawnych, dlatego też dla osób z niepełnosprawnościami udostępniamy alternatywny sposób wypożyczania naszych zbiorów- książka na telefon.

Opis dostępności wejścia do budynku i jego pomieszczeń

Biblioteka Główna przy ulicy Ostrołęckiej 7  mieści się w dwukondygnacyjnym budynku.  

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest jedno wejście które uniemożliwia swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchową. Budynek nie posiada windy, schodołazu, ani podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Drzwi wejściowe nie są dostosowane do wózków dla niepełnosprawnych. Przed biblioteką nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na poziom parteru wchodzi się po kilku schodach do Oddziału  dla Dzieci, Kawiarenki Internetowej oraz Sali konferencyjnej. Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z  Czytelnią  mieszczą się na piętrze budynku. Dostępność do piętra  tylko schodami- niedostępne dla osób na wózkach. W budynku brak toalety dla osób na wózkach. Korytarze oraz schody są ogólnodostępne ale wąskie- schody wyposażone są w poręcze.        

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 

Filia Biblioteczna w Szczepankowie

Szczepankowo 16

Opis dostępności wejścia do budynku

Filia zajmuje 1/2 lokalu  na parterze budynku, który jest własnością Gminy Śniadowo. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach , bez poręczy. Brak platformy dla wózków.

Pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z mieszkańcami miejscowości, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zwierzęta mile widziane, brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online. 
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.