Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

2021-03-11 08:54
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

 

wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich

pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za podejmowany

codzienny trud pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Życzymy dużo zdrowia, radości, sukcesów i satysfakcji z realizacji projektów

na rzecz swojego środowiska oraz życzliwości

mieszkańców Państwa Miejscowości

 

    Przewodniczący rady Gminy                          Wójt Gminy

             Grzegorz Podgórski                              Rafał Pstrągowski

 

Śniadowo, 11 marca 2021 roku