Wsparcie finansowe dla KS Śniadowo

2021-03-31 11:16
Wsparcie finansowe dla KS Śniadowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozdzielił dotacje dla klubów sportowych z terenu województwa na 2021 rok.

Po raz drugi z rzędu dotację na promocję województwa w wysokości 30 tys. zł otrzymał także Klub Sportowy Śniadowo na „organizację szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych”.

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego po przeprowadzeniu konkursu ofert rozdzielono dotację dla 52 klubów występujących w niższych ligach z terenu województwa w wysokości 1,5 mln zł.

KS Śniadowo wspierany jest również przez Gminę Śniadowo. W 2021 roku w wyniku rozstrzygniętego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 70.000 zł. na realizację zadania „Przygotowanie i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym drużyn młodzieżowych i seniorskich z terenu Gminy Śniadowo oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo”.

Dzięki wsparciu Gminy Śniadowo, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz innych darczyńców Klub Sportowy Śniadowo ma szansę dynamicznego rozwoju i rywalizacji we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim.

Życzymy powodzenia i awansu sportowego w rozgrywkach ligowych.