Mak+ w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo

2021-05-07 14:11
W Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo i Filii w Szczepankowie trwa proces komputeryzacji księgozbioru. W tym celu biblioteka zakupiła licencje na użytkowanie programu MAK+.
Na koniec 2020 roku do programu zostało wprowadzone 100% księgozbioru. Na bieżąco do katalogu wprowadzane są nowości wydawnicze.
Mak+ w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo

 Po utworzeniu bazy czytelników w bibliotece będzie prowadzone udostępnianie pozycji  w formie elektronicznej.

 

MAK+ (Mak Plus) – jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki .System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

MAK+ oferuje czytelnikowi:

  • dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu
  • sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach, korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej
  • przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie
  • zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece
  • elektroniczną obsługę wypożyczeń
  • przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+
  • sprawdzanie stanu konta bibliotecznego, zamawianie/rezerwowanie książek za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android