„Znajdziesz mnie w bibliotece” hasłem XVIII Tygodnia Bibliotek

2021-05-07 14:16
„Znajdziesz mnie w bibliotece” hasłem XVIII Tygodnia Bibliotek

,,Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”. Joachim Lelewel

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 Hasłem promującym XVIII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek 2021 jest  „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Autorką hasła jest Marzena Przybysz, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP.

Hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” pozwala myśleć o bibliotece, jako miejscu, które nic nie wymusza, jedynie zaprasza, a jednocześnie wybór, czy skorzystasz z zaproszenia, pozostawia Tobie.                                                                                                                          

 

Autorka hasła dodaje:                                                                                                                   

Hasło promujące Tydzień Bibliotek 2021 „Znajdziesz mnie w bibliotece” nawiązuje także do bieżącej sytuacji. Po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwarantanny w dobie pandemii następuje czas wyjścia do stref społecznych i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury.
Hasło można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej jak i  do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe. Znajdziesz mnie w bibliotece, dzięki technologiom informacyjnym będąc z dala od lokalizacji i siedziby biblioteki (np. na spotkaniu autorskim online, konferencji, warsztacie szkoleniowym, czy w trakcie pracy zdalnej, itp.). Znajdziesz mnie w bibliotece, także wówczas, kiedy przeszukujesz zasoby biblioteki cyfrowej (np. fotografie, wątki genealogiczne, bądź starodruki, które dzięki konserwacji i digitalizacji przywrócone są czytelnikowi) lub docierasz do współcześnie powstałych dokumentów w postaci elektronicznej.

Źródło: http://www.sbp.pl/