Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych

2021-09-20 09:37
Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych

W piątkowy poranek 17 września 2021 r. odbyły się uroczystości odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska. Uroczystości wpisane były w Święto Szkoły i poświęcone patronowi Szkoły Podstawowej w Śniadowie.

Przed rozpoczęciem obchodów władze Gminy Śniadowa z Wójtem Rafałem Pstrągowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Podgórskim wraz z delegacją Szkoły Podstawowej i żołnierzami Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w asyście pocztów sztandarowych oddali hołd poległym żołnierzom Pułku 3 Strzelców Konnych spoczywających w mogiłach w Truszkach i na cmentarzu parafialnym w Śniadowie, składając wiązanki kwiatów i zapalając symboliczne znicze.

Główne uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez Ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza tutejszej Parafii, po której nastąpił przemarsz młodzieży szkolnej, kompanii reprezentacyjnej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz gości na skwer wzdłuż ulicy Szosowej, gdzie zlokalizowano Aleję Dębów. Barwny korowód na miejsce uroczystości poprowadziła Grupa Chorągwiarska działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, prezentując układy choreograficzne z udziałem chorągwi.

Połączone obchody Święta Szkoły i uroczystości odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów 3 Pułku Strzelców otworzyła Pani Agnieszka Walczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie nawiązując do historii i patrona szkoły i Pan Rafał Pstrągowski – Wójt Gminy, który przywitał gorąco wszystkich zgromadzonych gości.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk Wojciech Łączyński – Dowódca Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Pan Dariusz Waligórski – Dowódca Szwadronu Toporzysko, Ks. Proboszcz Tomasz Wilga, Pan Jarosław Kulesza – radny Powiatu Łomżyńskiego, radni Gminy Śniadowo, uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Po oficjalnych przemówieniach poczet flagowy Batalionu Dowodzenia dokonał aktu podniesienia flagi państwowej, po czym odegrany został hymn państwowy.

Następnie narrator wojskowy przystąpił do przedstawiania sylwetek poległych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych. W trakcie odczytywania informacji uczeń pierwszej klasy odprowadzał fundatora do danego dębu, gdzie fundator odpalał pochodnię upamiętniającą bohatera.

Po upamiętnieniu wszystkich bohaterów nastąpił apel poległych, zaś Kompania Reprezentacyjna 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej salwą uczciła pamięć zamordowanych żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych.

Częścią tegorocznych uroczystości było pasowanie dzieci klas I  Szkoły Podstawowej w Śniadowie. Przy asyście sztandaru szkoły delegacja dzieci złożyła uroczyste ślubowanie przed Panią Dyrektor – Agnieszką Walczuk, zaś aktu pasowania dzieci pamiątkową szablą Pułku 3 Strzelców Konnych dokonał Pan Dariusz Waligórski – Dowódca Szwadronu Toporzysko.

Po pasowaniu uczniów klas pierwszych i odegraniu hymnu szkoły została zakończona oficjalna uroczystość, po czym Pan Wójt Rafał Pstrągowski przy udziale Pani Dyrektor Agnieszki Walczuk wręczył pamiątkowe statuetki wszystkim 17 fundatorom dębów pamięci.

 

Lista oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska upamiętnionych w Alei Dębów w Śniadowie

 

 1. Tadeusz Janusz Biały

W 1934 roku przydzielony do Pułku 3 Strzelców Konnych, dowódca plutonu w latach 1934-1937.

Prawdopodobnie w kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej.

Zamordowany wiosną 1940 w Charkowie.

 1. rez. Kazimierz Bisping

W 1924 roku przypisany do 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Odznaczony Odznaką Pamiątkową Pułku 3 Strzelców Konnych.

Zmarł w 1941 roku w sowieckim łagrze Kierdowyj Szor.

 1. rez. Witold Bitner

W 1930 roku przeniesiony do Pułku 3 Strzelców Konnych.

Zmarł w 1940 roku, miejsce stracenia i pochówku nieznane.

 1. rez. Adam Ludwik Dziedzicki

We wrześniu 1939 roku przydzielony do 3 Pułku Strzelców Konnych.

Zamordowany wiosną  1940 w Charkowie.

 1. Oficer w st. spocz. Henryk Gąsiewicz

W latach 1928-1930 oficer 3 Pułku Strzelców Konnych.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu.

 1. Mjr w st. spocz. Dawid Janowicz – Czaiński

W 1928 roku dowódca szwadronu zapasowego 3 Pułku Strzelców Konnych.

Pod konie 1939 roku aresztowany przez NKWD, od tej pory brak informacji.

 1. Franciszek Koziej

W latach 1921-1930 przydzielony do 3 Pułku Strzelców.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu.

 1. Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław Kozubski

W 1924 roku p.o. dowódcy szwadronu zapasowego 3 Pułku Strzelców Konnych.

Aresztowany w czerwcu 1940 roku przez Rosjan, od tej pory brak informacji.

 1. rez. Leon Krzywobłocki

W 1934 roku przydzielony do 3 Pułku Strzelców Konnych.

Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 w Kalininie.

 1. rez. Henryk Kurman

W 1932 roku wcielony do Pułku 3 Strzelców Konnych.

Zamordowany wiosną 1940 w Charkowie.

 1. Ppłk. w st. spocz. Marek Stanisław Mysłakowski-Świesta

W latach 1924-1929 zastępca dowódcy 3 Pułku Strzelców Konnych.

Odznaczony Odznaką Pamiątkową Pułku 3 Strzelców Konnych.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie.

 1. Mjr w st. spocz. Piotr Popławski

W składzie 3 Pułku Strzelców Konnych w latach 1921- 1924.

Zamordowany w 1940 roku, miejsce stracenia i pochówku nieznane.

 1. Płk. dypl. w st. spocz. Jan Władysław Rozwadowski

W latach 1927-1931 dowódca Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku w Kijowie.

 1. Rez. Maksymilian Tadeusz Sałaciński

W 1932 roku wcielony do 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Odznaczony honorową odznaką pułkową.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu.

 1. Mjr w st. spocz. Zenon Sierżycki

W 1930 roku kwatermistrz Pułku 3 Strzelców Konnych.

Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Prawdopodobnie rozstrzelany w 1941 roku. Data i miejsce pochówku nieznane.

 1. Czesław Sochocki

W 1933 roku rozpoczął służbę w 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Odznaczony Odznaką Pamiątkową Pułku 3 Strzelców Konnych.

Zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu.

 1. Płk. w st. spocz. Władysław Tomaszewicz

W latach 1923- 1927 dowódca 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku.

Odznaczony Orderem Virtuti Militari kl. 5 i Krzyżem Walecznych.

Data zgonu i miejsce nieznane.

 • Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych Uroczystość odsłonięcia Alei Dębów Pamięci Oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych