Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo

2021-10-08 09:02
Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo

W dniu 7 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Szczepankowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Śniadowo dotyczące Programu Kolejowego CPK dla projektu budowy linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, firmy EGIS Poland, która opracowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla omawianej inwestycji oraz przedstawiciele Gminy Śniadowo  z Wójtem – Rafałem Pstragowskim na czele.

Według założeń Programu Kolejowego CPK w woj. podlaskim wybudowanych ma zostać 56 km linii kolejowej nr 29, prowadzącej z Ostrołęki przez Łomżę i Kolno do Giżycka. Dzięki tej inwestycji, po przeszło 25 latach połączenie kolejowe odzyska Łomża, jedno z największych polskich miast bez kolei, skąd do Warszawy dojedziemy w 1 godz. 15 min., a do CPK w 1 godz. 35 min.

Gmina Śniadowo w stanowisku podjętym przez Radę Gminy w dniu 6 marca 2020 roku opowiedziała się za wariantem pomarańczowym jako najbardziej bezpiecznym dla mieszkańców i najmniej ingerującym w typowo rolniczy charakter gminy.

Takie stanowisko zaprezentował Wójt – Rafał Pstrągowski dla mieszkańców uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym.

Szczegółowe informacje na temat ww. inwestycji można  uzyskać na stronie www.cpk.pl w zakładce „dla mieszkańców”.

Ankieta konsultacji społecznych dostępna jest na ww. stronie internetowej bądź w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Śniadowo.

Proponowane warianty przebiegu linii kolejowej zostały przedstawione na załączonej grafice.

1_Mapa_Ostrołęka-Giżycko.jpg

  • Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo Konsultacje budowy linii kolejowej przez Gminę Śniadowo

Załączniki

  1. Ankieta