Świąteczna kartka dla seniora – konkurs plastyczny.

2021-12-02 13:18
Świąteczna kartka dla seniora – konkurs plastyczny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Oddział dla Dzieci zaprasza uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego do udziału w konkursie plastycznym ph. Świąteczna kartka dla seniora.

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie świątecznej kartki bożonarodzeniowej z życzeniami dla osoby starszej i podpisanej tylko własnym imieniem. Można zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie i według własnego pomysłu. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Oceny kartek świątecznych dokona komisja biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność i staranność wykonania, wykorzystanie różnych form i technik plastycznych, kreatywność.

Nagrodzone kartki zostaną opublikowane na stronach internetowych biblioteki, zaś zgłoszone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Oddziale dla Dzieci, a następnie zostaną przekazane seniorom z Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Prace należy składać do dnia 8 grudnia 2021 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży, przy ulicy 3 Maja 6A.

Podsumowanie konkursu nastąpi 17 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne pod nr tel. 86 216 54 08 oraz na stronach: www.bibliotekadladzieci.pl i www.mbp-lomza.pl

Źródło:www.mbp-lomza.pl