Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo

2022-04-08 14:26
Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo

Od  dnia 1 marca 2022 roku w miejscowości Ratowo-Piotrowo funkcjonuje Powiatowy Punkt Pomocy Ukrainie.

W Punkcie przyjmowane są produkty żywnościowe, środki higieny osobistej i inne niezbędne produkty dla obywateli Ukrainy.

W działalność Powiatowego Punktu od samego początku zaangażowani są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie oraz mieszkańcy Sołectwa Ratowo-Piotrowo.

W związku z powyższym w imieniu Wójta Gminy Śniadowo oraz Kierownika OPS składamy gorące  podziękowania dla mieszkańców Sołectwa Ratowo-Piotrowo oraz członków „Klubu Sportowego Ratowo-Piotrowo 2019” za zaangażowanie, poświęcony czas oraz bezinteresowną pomoc w funkcjonowaniu Powiatowego Punktu Pomocy Ukrainie, w szczególności:

  • za udostępnienie świetlicy wiejskiej,
  • za pomoc w organizację, w tym sprzątanie obiektu,
  • za pomoc przy zbiórce darów,
  • za pomoc z rozładowaniu produktów przyjętych oraz użyczenie niezbędnego sprzętu do rozładunku,
  • oraz wszelkie inne prace związane z funkcjonowaniem Punktu.

 Serdecznie dziękujemy !!!

  • Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo Podziękowania dla Sołectwa Ratowo-Piotrowo