Priorytetowe działania Policji

2022-04-08 14:46
Priorytetowe działania Policji

Posterunek Policji w Śniadowie informuje, że w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2022 roku realizowane będą działania na terenie miejscowości Śniadowo w ramach Planu Działania Priorytetowego.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców.

Działania będą polegały na częstych patrolach funkcjonariuszy Policji ze szczególną uwagą na park przy ul. Rynek i egzekwowanie przepisów w stosunku do osób spożywających w tej okolicy alkohol albo w inny sposób zakłócających ład i porządek publiczny lub dopuszczajace się innych wybryków.