Najnowszy raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce

2022-04-27 14:28
Najnowszy raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce

Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa. Najważniejszy wniosek: czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Oznacza to, że trend spadkowy został trwale powstrzymany.

Na pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 38% respondentów.

Zamknięcie bibliotek w wyniku przepisów ogólnokrajowych lub z powodu miejscowego wzrostu zakażeń w latach 2020–21 ograniczyło dostęp do książek osobom rzadziej kupującym i mogło wpłynąć na niższy poziom czytelnictwa co dowodzi, jak ważną rolę pełnią biblioteki publiczne w utrzymaniu poziomu czytelnictwa.                                                               

 

Źródło: lustrobiblioteki.pl