Badanie ankietowe satysfakcji mieszkańców

2022-05-30 12:42
Badanie ankietowe satysfakcji mieszkańców

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia "Sąsiedzi", w którego skład wchodzi Gmina Śniadowo realizuje ważne badanie ankietowe na temat Poziomu satysfakcji mieszkańców.

Zapraszamy mieszkańców gminy do wyrażenia swojej opinii na temat warunków życia  w Gminie Śniadowo.

Link do ankiety znajduje sie poniżej: 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c98274f1&&b=e7e146dfd&&c=9a2dc341