XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

2022-05-31 14:37
Tegoroczna kampania społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbywa się pod hasłem „Klimat dla polskich autorów”.
XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

To oznacza, że  szczególną uwagę kierujemy na twórczość rodzimych pisarzy. 

XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który odbędzie się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2022 będzie obchodzony pod hasłem: „Polscy autorzy dla klimatu”. Organizatorom akcji  chodzi  o pokazanie, co polscy autorzy piszą i jak nas mobilizują do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. 

Pragniemy zaprezentować dzieciom i młodzieży polską literaturę ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody, a także nakłonić młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety.