Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo

2022-07-28 07:53
Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo

Powiat Łomżyński dokonał przeglądu realizowanych inwestycji w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo. W chwili obecnej wykonywane są następujące zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od drogi wojewódzkiej nr 677 – Jemielite Wypychy” oraz „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odcinku Brulin – Strzeszewo”.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wraz z Wójtem Gminy Śniadowo - Rafałem Pstrągowskim dokonali wizytacji w zakresie postępu prac na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych.

Podczas wizytacji Starosta podkreślił, że: „odcinek drogi nr 1944 Jemielite – Wypychy jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym miejscowość z drogą wojewódzką nr 677, a tak naprawdę jest to dokończenie ciągu komunikacyjnego, który przebiega dalej przez Sierzputy Marki, Kołaczki i Koziki i ponownie do drogi wojewódzkiej nr 677."

Drugim realizowanym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa drogi nr 1996B Brulin – Strzeszewo. "Jest to znacząca droga, która łączy drogę wojewódzką 677 z drogą S8 Warszawa – Białystok. Nowa nawierzchnia poprawi komfort jazdy kierowców, chodniki, zatoki autobusowe, dojścia do tych zatok, to są rzeczy dzisiaj bardzo oczekiwane, bardzo potrzebne aby mieszkańcy mogli żyć w godziwych warunkach - podkreślił Starosta Lech Szabłowski".

Wójt Gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski zaznaczył, że „Od wielu lat Gmina Śniadowo pracuje z Powiatem Łomżyńskim w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Staramy się partycypować w kosztach przebudowy tych dróg tak, aby nasi mieszkańcy mieli komfort podróżowania, komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Śniadowo, Sołtys miejscowości Jastrząbka Młoda Zdzisław Zaremba o przebudowie drogi nr 1996B na odcinku Brulin – Strzeszewo mówił, że droga była wybudowana ponad 40 lat temu i przez ostatnie lata ulegała szybkiej degradacji. W tej chwili droga jest piękna i poprawi komfort bezpieczeństwa dla mieszkańców i kierowców.

Natomiast Sołtys wsi Jemielite – Wypychy Tomasz Bruliński o przebudowie drogi nr 1944 B na odcinku Jemielite – Wypychy mówił, że jest to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców.

Powiat Łomżyński realizuje przedmiotowe inwestycje m.in. dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Gminy Śniadowo.

Wykonawcą inwestycji jest firma BIK Projekt z Łomży.

  • Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo Realizacja dróg powiatowych w Gminie Śniadowo