Rozbudowa sieci wodociagowej zrealizowana

2022-08-01 08:57
Rozbudowa sieci wodociagowej zrealizowana

W celu zabezpieczenia mieszkańców Gminy Śniadowo w wodę w 2021 roku przystąpiliśmy do realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego „Budowę sieci wodociągowej spinającej i rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Śniadowo” o łącznej długości 7.132,50 mb.

Inwestycja była realizawana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Śniadowo”.

Zakres robót dotyczył budowy i rozbudowy sieci wodociągowej zasilanych ze stacji wodociągowej Ratowo Stare i stacji wodociągowej  w Wierzbowie, w nw. miejscowościach:

  • sieć wodociągowa rozdzielcza łącząca miejscowości Żebry i Stare Konopki  z rur PE  Ø 160 mm, o długości – 2.001,30 mb
  • sieć wodociągowa rozdzielcza łącząca miejscowości Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne z rur PE Ø 160 mm, o długości  054,00 mb
  • rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo ul. Szosowa z rur PE  Ø 100 mm, o długości – 146,70 mb
  • rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego spinającego istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Śniadowo i Ratowo – Piotrowo z rur PE Ø 160 mm, o długości – 1.550,70 mb
  • rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo ul. Cmentarna z rur PE Ø 100 mm, o długości – 164,60 mb
  • rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Jakać Młoda z rur PE Ø 110 mm, o długości – 102,80 mb
  • rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Szczepankowo z rur PE Ø 100 mm, o długości – 116,50 mb.

Wykonawcą robót była firma BASTEM Marcin Bastek z m. Nasiadki. Inwestycja była zrealizowana w formie zaprojektuj i wybuduj, w okresie od 19.01.2021 r. do  20.06.2022 r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30 czerwca 2022 r.  Koszt inwestycji wyniósł:  988.019,19 zł.

Realizacja inwestycji przyczyniła się między innymi do połączenia pozostałych miejscowości (Stare Konopki, Zagroby, Koziki i Kołaczki) z terenu gminy poprzez wybudowaną sieć wodociągową z ujęciami własnymi tj. Stacją Uzdatniania Wody w Starym Ratowie i Wierzbowie.

  • Rozbudowa sieci wodociagowej zrealizowana Rozbudowa sieci wodociagowej zrealizowana Rozbudowa sieci wodociagowej zrealizowana