Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2022-08-31 08:16
Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

  • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący

przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy

psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom

możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych

przestępstwem,

  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

świadkom,

  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

 

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu.

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący

przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy

psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom

możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych

przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości.

1_Ulotka-2.jpg