Oferta wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 01.08.2022 r

2022-07-27 14:57

Od dnia 01.08.2022 r do 29.02.2023 r

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie + zalanie wodą) = 205,73 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie) = 185,00 zł brutto  + m3 ścieku

- zbiornik bezodpływowy (szambo) = 185,00 zł brutto + m3 ścieku

- usługa udrażniania (WUKO) =235,47 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- cena 1 m3 ścieku wynosi 5,66 zł brutto                            

-  cena 1 m3 wody  wynosi  3,18 zł brutto

Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.