Oferta wywozu nieczystości płynnych obowiązująca od 01.03.2024 r

2024-03-01 08:00

K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, iż prowadzi usługi wywozu nieczystości płynnych samochodem VOLVO FM o pojemności 12 m oraz wozem asenizacyjnym o pojemności 6 m 3 a także usługę udrażniania kanalizacji przy użyciu funkcji „WUKO”

od dnia 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

 

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:

- zbiornik bezodpływowy

(cena 1m3 ścieku wynosi 6,79 zł brutto)

 

1) Strefa I  - 157,40 zł brutto (usługa) + m3  ścieku

Brulin, Chomentowo, Duchny Młode, Jakać Borki, Jakać Młoda, Mężenin, Ratowo Piotrowo, Stare Duchny, Stare Ratowo, Śniadowo, Truszki, Zalesie Wypychy

2) Strefa II - 177,08 zł brutto (usługa)  + m3 ścieku

Dębowo, Grabowo, Jakać Dworna, Jastrząbka Młoda, Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Szabły,  Strzeszewo, Szabły Młode, Wierzbowo, Zagroby, Zalesie Poczynki, Żebry, Żebry Kolonia

3) Strefa III - 216,44 zł brutto (usługa) + m3 ścieku

Koziki, Młynik, Osobne, Stare Konopki, Szczepankowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz, Wszerzecz Kolonia

 

- przydomowa oczyszczalnia ścieków

(cena 1 m3 ścieku wynosi 67,93 zł brutto )

1) Strefa I -157,40 zł brutto (usługa) + m3 ścieku

Brulin, Chomentowo, Duchny Młode, Jakać Borki, Jakać Młoda, Mężenin, Ratowo Piotrowo, Stare Duchny, Stare Ratowo, Śniadowo, Truszki, Zalesie Wypychy

2) Strefa II - 177,08 zł brutto (usługa)  + m3 ścieku

Dębowo, Grabowo, Jakać Dworna, Jastrząbka Młoda, Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite,Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Szabły,  Strzeszewo, Szabły Młode, Wierzbowo, Zagroby, Zalesie Poczynki, Żebry, Żebry Kolonia

3) Strefa III -  216,44 zł brutto (usługa)  +  m3 ścieku

Koziki, Młynik, Osobne, Stare Konopki, Szczepankowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz, Wszerzecz Kolonia

          

USŁUGA UDRAŻNIANIA (WUKO)

- zbiornik bezodpływowy

(cena 1 m3 ścieku wynosi 6,79 zł brutto )

(cena 1 m3  wody wynosi 3,24 zł brutto)

1) Strefa I - 236,11 zł brutto (usługa) + m3 ścieku + m3 wody

Brulin, Chomentowo, Duchny Młode, Jakać Borki, Jakać Młoda, Mężenin, Ratowo Piotrowo, Stare Duchny, Stare Ratowo, Śniadowo, Truszki, Zalesie Wypychy

2) Strefa II - 285,31 zł brutto (usługa) + m3 ścieku + m3 wody

Dębowo, Grabowo, Jakać Dworna, Jastrząbka Młoda, Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Szabły,  Strzeszewo, Szabły Młode, Wierzbowo, Zagroby, Zalesie Poczynki, Żebry, Żebry Kolonia

3) Strefa III - 324,66 zł brutto (usługa) + m3  ścieku + m3 wody

Koziki, Młynik, Osobne, Stare Konopki, Szczepankowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz, Wszerzecz Kolonia

- przydomowa oczyszczalnia ścieków

(cena 1 m3 ścieku wynosi 67,93 zł brutto)

(cena 1 m3  wody wynosi 3,24 zł brutto)

1) Strefa I - 236,11 zł brutto (usługa) + m3  ścieku + m3 wody

Brulin, Chomentowo, Duchny Młode, Jakać Borki, Jakać Młoda, Mężenin, Ratowo Piotrowo, Stare Duchny, Stare Ratowo, Śniadowo, Truszki, Zalesie Wypychy

2) Strefa II - 285,31 zł brutto (usługa) + m3 ścieku + m3 wody

Dębowo, Grabowo, Jakać Dworna, Jastrząbka Młoda, Jemielite Wypychy, Kołaczki, Konopki Młode, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Jemielite, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Stare Szabły,  Strzeszewo, Szabły Młode, Wierzbowo, Zagroby, Zalesie Poczynki, Żebry, Żebry Kolonia

3) Strefa III -  324,66 zł brutto (usługa) + m3 ścieku + m3 wody

Koziki, Młynik, Osobne, Stare Konopki, Szczepankowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz, Wszerzecz Kolonia

 

Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.

Podejmując się stałej współpracy, mają Państwo zapewniony udokumentowany wywóz, co potwierdzone jest wystawioną fakturą VAT.

Zgłoszenia wywozu oraz wszelkie  informacje o usłudze można uzyskać dzwoniąc na nr. telefonu 86 –224-15-76