#Mickiewicz – widowisko muzyczno-słowne

2022-10-06 14:34
#Mickiewicz – widowisko muzyczno-słowne

#Mickiewicz 
widowisko muzyczno-słowne w Hali Kultury

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
zapraszają na widowisko muzyczno-słowne
pt. #Mickiewicz,
które odbędzie się
10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Hali Kultury
w ramach projektu „Mickiewicz-FUSION”.
Celem wydarzenia jest uczczenie Roku Romantyzmu Polskiego.

#Mickiewicz to wydarzenie muzyczno-słowne opierające się na nowoczesnej interpretacji i adaptacji dzieł Adama Mickiewicza. Scenariusz powstał na kanwie wybranych utworów poetyckich wieszcza. To zderzenie słowa XIX-wiecznego poety ze współczesną muzyką, która otwiera hermetyczny świat polskiego romantyzmu, pozwalający współczesnemu widzowi zrozumieć wartości, które przyświecały pokoleniu Mickiewicza. Reżyserem i scenarzystą wydarzenia jest Patryk Ołdziejewski, a na scenie towarzyszyć mu będą aktorzy: Mateusz Sacharzewski i Mateusz Smaczny.

Przed spektaklem, o godz. 11.45, w Hali Kultury, zostanie udostępniona w wersji multimedialnej, wystawa grafik Mateusza Bielskiego “Ballady miejskie”, wzorowanych na tekstach Mickiewicza. Wizualne przeniesienie ludowych podań, wierzeń
w czasy współczesne i obrazowe osadzenie ich w realiach nam bliskich, jest ambitnym i przyciągającym zabiegiem artystycznym. 

Projekt „Mickiewicz-FUSION” to niekomercyjny kolaż artystyczny o zróżnicowanych formach ekspresji twórczej, który konfrontuje ze sobą dwie płaszczyzny: zakorzenioną w tradycji oraz opartą na nowoczesności. W ramach zadania odbędą się: pełnowymiarowy spektakl muzyczny, performatywne czytanie tekstów Adama Mickiewicza w oryginalnej aranżacji muzycznej, wystawa grafik oraz prelekcje popularnonaukowe. Do współpracy zaproszeni zostali: muzycy, aktorzy, artyści plastycy, muzykolodzy, kulturoznawcy, literaturoznawcy i historycy. Wydarzenie pozwoli w sposób nowatorski spojrzeć na twórczość polskiego wieszcza i zrozumieć fenomen romantycznej poezji.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży