Rozstrzygnięcie konkursu "Śniadowo – gmina w której mieszkam"

2022-11-10 10:41
10 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie podsumowaliśmy konkurs plastyczny ,,Śniadowo – gmina w której mieszkam” i nagrodziliśmy uczestników.
 Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs przeznaczony był dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Śniadowo. Miał na celu promocję gminy, rozwijanie postaw patriotycznych poprzez bliższe poznanie swojej miejscowości, jej zabytków i ważniejszych obiektów w gminie, rozwijanie wyobraźni  i zdolności plastycznych, wyrażanie swoich emocji za pomocą środków plastycznych.

 Organizowany i oceniany był  w 3 kategoriach wiekowych:

I   kategoria   –  klasy I-III

II  kategoria  –  klasy IV-VI

III kategoria  –  klasy VII-VIII

 Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Agata Gaicka - Sagało        – nauczyciel plastyk w ZSP w Śniadowie - przewodnicząca
  2. Anna Truszkowska              – instruktor GOK w Śniadowie                  - członek komisji
  3. Anna Trzaska                      – bibliotekarz w ZSP w Śniadowie            - członek komisji

 w dniu 4 listopada 2022 roku oceniła 52 prace, które wpłynęły na konkurs.

Do konkursu zakwalifikowano 49 prac( 3 prace wykonano niezgodnie z regulaminem).

Oceniając  prace komisja brała pod uwagę: 

- zgodność  pracy z tematem konkursu,

- samodzielność i estetykę wykonania,

 - oryginalność,

- wykorzystanie różnych form i technik plastycznych.

 

Komisja nagrodziła następujące osoby:

 

I   kategoria   –  klasy I-III

Nagrody

1. Miłosz Dymerski - SP Śniadowo

1. Iga Wądołkowska - SP Śniadowo

2. Amelia Hubert - SP Śniadowo

3. Aleksandra Grodzka  - SP Śniadowo

3. Emilia Pavlova  - SP Szczepankowo

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Chojnicka - SP Śniadowo

2. Laura Drozd - SP Śniadowo

3. Amelia Gumkowska - SP Śniadowo

4. Małgorzata Kośnik - SP Śniadowo

5. Paula Strzelecka - SP Szczepankowo

6. Aleksandra Tomaszewska - SP Szczepankowo

 

II  kategoria  –  klasy IV-VI

Nagrody

1. Zuzanna Ochocińska - SP Szczepankowo

2. Zofia Żebrowska - SP Szczepankowo

3. Jakub Tyszka - SP Śniadowo

Wyróżnienia:

1. Szymon Bruliński - SP Śniadowo

2. Krystian Chmielewski - SP Szczepankowo

      

III kategoria  –  klasy VII-VIII

Nagrody

1. Julia Kurpiewska - SP Szczepankowo

1. Natalia Anna Olszewska - SP Śniadowo

 

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i Vouchery do KINA MILLENIUM w Łomży oraz nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.                             

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy na piękne prace i zaangażowanie.

Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo lub w galerii.

  •  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu