Tradycje Wielkanocne 2023 - konkurs

2023-02-10 15:04
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Tradycje Wielkanocne 2023 - konkurs

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym Tradycje wielkanocne.

Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu przez uczestnika pracy plastycznej na temat Świąt Wielkanocnych.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska; rysunek, malarstwo (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych i przestrzennych).
Format pracy - A4
Praca nie może zawierać elementów naklejanych, sypkich (ryżu, kaszy, koralików, koronek, waty itp.).
Jedyne dopuszczalne materiały to farby, kredki, pastele, ołówek, odbitka graficzna itp.
Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. Organizator dopuszcza nadesłanie dowolnej ilości prac z jednej placówki.

Termin nadsyłania prac upływa 13 marca 2023 r.

Adres do wysyłki:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
ul. Małachowskiego 4 18-403 Łomża
z dopiskiem Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne’’
Prace można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: pokój nr 9.

Patronat honorowy konkursu:
Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński

W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i zgody na publikację wizerunku.