Podlaskie Spotkania Bibliotekarzy

2023-02-23 11:37
W dniach 16 – 17 lutego odbyły się III Podlaskie Spotkania Bibliotekarzy zorganizowane przez Książnicę Podlaską.
Podlaskie Spotkania Bibliotekarzy

W dorocznym zjeździe wzięli udział dyrektorzy instytucji i przedstawiciele bibliotek z różnych zakątków naszego województwa.

Podczas dwudniowych obrad poruszane były tematy takie jak: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych w bibliotekach oraz wyzwania stojące przed bibliotekami w dobie cyfryzacji. Debata z udziałem gości dotyczyła atrakcyjności rynku czytelniczego.

W ramach wydarzenia odbyły się również warsztaty, w trakcie których uczestnicy mogli poznać różne metody pracy z czytelnikami oraz wymienić się doświadczeniami.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem działań podjętych przez biblioteki w ciągu ostatniego roku i wymianą dobrych praktyk.