Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

2023-03-14 15:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

 INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo
zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko
Funkcja

1.

Joanna Kamionowska

Przewodniczący Komisji

2.

Jolanta Przeździecka

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Ewelina Jakacka

Członek Komisji

4.

Joanna Kamińska

Członek Komisji

5.

Anna Ciszkowska

Członek Komisji

6.

Marta Edyta Mierzejewska

Członek Komisji

7.

Sylwia Chrostowska

Członek Komisji

8.

Ewa Szabłowska

Członek Komisji

9.

Emilia Uryn-Cwalina

Członek Komisji

  1. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie mieści się:

 Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, sala konferencyjna nr 8 tel. 862241569

                                                                    Przewodnicząca Komisji – 505 396 413

  1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

 

 

Daty i godziny dyżurów

15-03-2023r.  w godz. 11°° - 13°°

16-03-2023r.  w godz. 11°° - 13°°

17-03-2023r.  w godz. 11°° - 13°°

20-03-2023r.  w godz. 13°° - 24°°

 

  1. Termin zgłaszania list kandydatów na radnego upływa 20.03.2023 r. o godz. 24.00.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

(-) Joanna Kamionowska