Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

2023-06-12 12:41
Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Podczas spotkania z samorządami w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie Wicemarszałek – Marek Olbryś wręczył symboliczne czeki na realizację zadań zgłoszonych przez gminy do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

W tegorocznej edycji funduszu województwo podlaskie wyasygnowało ze środków własnych kwotę 54,7 mln zł na wsparcie zadań realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe.

Jak podkreślił Marszałek – Marek Olbryś, Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów jest autorskim programem Zarządu Województwa Podlaskiego. Kwota wsparcia dla samorządów w 2023 roku jest dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Władze Województwa Podlaskiego dofinansowują zadania zgłoszone przez samorządy nie narzucając wymogów dotyczących przeznaczenia wydatkowania środków. Marek Olbryś zapewnił samorządy, ze Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów będzie kontynuowany w latach następnych.

W trakcie spotkania w dniu 12 czerwca br. w Śniadowie Wicemarszałek – Marek Olbryś wraz z radnym województwa podlaskiego – Piotrem Modzelewskim wręczyli symboliczne czeki dla 9 gmin.

Gmina Śniadowo otrzymała dofinansowanie na „Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy” w wysokości 500.000 zł.

Wójt – Rafał Pstrągowski, w imieniu samorządów oraz Gminy Śniadowo podziękował władzom województwa podlaskiego na czele z Wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem za wspieranie inicjatyw zgłaszanych przez samorządy gminne. Podkreślił, że są to środki, które zabezpieczają wkład własny w realizowane inwestycje, a także są dużym wsparciem w procesie inwestycyjnym na szczeblu lokalnym.

Wójt Gminy podkreślił, że zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy Śniadowo” jest już realizowane od lutego br. i otrzymało na ten cel dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Budynek Urzędu Gminy ostatni gruntowny remont przeszedł 40 lat temu, w sierpniu 2024 r. mam nadzieję gościć Państwa juz w nowych murach urzędu - dodał Rafał Pstrągowski.

Uczestniczący w spotkaniu Radny Województwa Podlaskiego – Piotr Modzelewski zapewnił o wspieraniu samorządów na wszelkiego rodzaju inwestycje, które są niezbędne z punktu widzenia gmin. Dodał, że dotacje nie są obwarowane szczególnymi kryteriami i są dla samorządów łatwe do rozliczenia.

Wójtowie oraz przedstawiciele gmin uczestniczących w spotkaniu złożyli podziękowania na ręce Wicemarszałka – Marka Olbrysia i Radnego – Piotra Modzelewskiego za uzyskane wsparcie niezbędne w montażu finansowym realizowanych inwestycji. Pozyskane środki w wielu przypadku pozwalają uniknąć zaciągania przez gminy kredytów bankowych. Gminy przeznaczą pozyskane dotacje m.in. na modernizację dróg, budowę ciągów pieszo-rowerowych, inwestycje w centra aktywności mieszkańców oraz remonty i przebudowę lokali uzytkowych.

Symboliczne czeki w Śniadowie otrzymały następujące gminy:

  • Miasto Zambrów: 300 tys. zł,
  • Gmina Śniadowo: 500 tys. zł,
  • Gmina Szumowo: 500 tys. zł,
  • Gmina Łomża: 300 tys. zł,
  • Gmina Piątnica: 200 tys. zł,
  • Gmina Stawiski: 400 tys. zł,
  • Gmina Turośl: 500 tys. zł,
  • Gmina Szczuczyn: 200 tys. zł,
  • Gmina Kołaki Kościelne: 500 tys. zł.
  • Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Gmina Śniadowo otrzymała dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów