Dożynki 2023 w gminie Śniadowo

2023-08-21 00:14
Dożynki 2023 w gminie Śniadowo

Upalna niedziela towarzyszyła tegorocznym Dożynkom Gminnym w Śniadowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez Księdza Kazimierza Ostrowskiego w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Śniadowie, po uroczystym wprowadzeniu wieńców dożynkowych przez Ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza Parafii przy udziale asystujących księży.

W tym roku bogate wieńce dożynkowe przygotowały: Sołectwo Sierzputy Młode, które reprezentowało Parafię Szczepankowo oraz Sołectwo Stare Szabły, które reprezentowało Parafię Śniadowo.

Podczas homilii Ks. Kazimierz Ostrowski skierował podziękowania dla rolników za ich codzienną ciężką pracę. Podkreślił ich miłość do ukochanej ziemi. W swojej homilii Ks. Kazimierz Ostrowski nawiązał do słów Św. Papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas mszy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży w 1991 r. Papież mówił m.in. – spraw rolnictwa nie można odrywać oczywiście od reform całego systemu gospodarczego, ale też wszyscy czują, że ta dziedzina, nie tylko zresztą w naszej Ojczyźnie, wymaga szczególnej ochrony, współpracy wielu sektorów i solidarności wszystkich środowisk, a nade wszystko wymaga zabezpieczenia wolnej inicjatywy samych rolników. Wszyscy wiemy, jak wiele jest trudnych spraw do rozwiązania. Trzeba, by był słyszany w państwie i respektowany gospodarski głos rolnika. Ziemia to nasza polska racja stanu”.

Podczas uroczystej mszy w imieniu Gminy Śniadowo, Wójt – Rafał Pstrągowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Grzegorz Podgórski złożyli dary dziękczynne w postaci kosza dożynkowego z artykułami z produkcji rolnej. W imieniu gminy i sołectwa Śniadowo dar w postaci chleba dożynkowego złożyli Sołtys – Janusz Wojsz wraz z małżonką.

Po zakończeniu mszy dożynkowej licznie zgromadzeni uczestnicy ceremonii w asyście Grupy Chorągwiarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie udali się na rynek główny na dalszą część uroczystości dożynkowych.

W swoim wystąpieniu na rynku w Śniadowie gospodarz gminy – Wójt Rafał Pstrągowski bardzo serdecznie przywitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze uroczystości, w szczególności Ks. Tomasza Wilgę – Proboszcza Parafii pw. WNMP w Śniadowie, Ks. Dariusza Wiznera – Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, Ks. Mariusza Jabłońskiego – Wikariusza Parafii w Śniadowie, Ks. Kazimierza Ostrowskiego a także Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego oraz Pana Grzegorza Podgórskiego wraz z radnymi Gminy Śniadowo.

"Dożynki to święto polskiej wsi, święto plonów. Jest to jeden  z najpiękniejszych dni każdego rolnika, to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Święto to jest ważne dla nas wszystkich, bo przypomina, że dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na nasze stoły polski chleb" - kontynuował Wójt.

Wójt - Rafał Pstrągowski bardzo serdecznie podziękował sponsorom tegorocznych uroczystości oraz instytucjom współpracującym oraz działającym na rzecz rolnictwa, którzy zaangażowali się w tegoroczne święto. Podziękowania skierował się m.in. do firm: „ROMGOS” Gwiazdowscy, PPB „Prefbet” w Śniadowie, PHP „AGRO-ROLNIK” w Śniadowie, Banku Spółdzielczego w Śniadowie, „BIO-TECHNIK” Adam Łada, „GRANIT” Sklep Rolniczo-Techniczny Dariusz Bruliński oraz do instytucji takich jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łomży, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łomży, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Wojewódzkie Centrum Rekrutacji w Łomży.

Rafał Pstrągowski podziękował także za zaangażowanie i prezentację swoich produktów dla Kół Gospodyń Wiejskich w Śniadowie, Szczepankowie, Szabłach Młodych i Wszerzeczy Kolonia.

Do podziękowań złożonych rolnikom przyłączył się także Starosta Łomżyński - Lech Szabłowski, który podkreślił m.in. poszanowanie dla rolników za ich ciężką pracę na rzecz rozwoju polskiej wsi.

Po oficjalnych przemówieniach Wójt – Rafał Pstrągowski wraz z Przewodniczącym – Grzegorzem Podgórskim, Starostą - Lecham Szabłowskim oraz Księżmi podzieli się chlebem dożynkowym ze wszystkimi zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami Gminy Śniadowo.

Tegorocznym dożynkom towarzyszyły atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, m.in. występy Grupy Chorągwiarskiej, zespołu gitarowego, zabawy i animacje dla dzieci, takie jak: dmuchańce, zagroda z kucykami, stoiska z lodami, watą cukrową i zabawkami.

Poczęstunek dla wszystkich gości w imieniu Gminy Śniadowo w postaci pysznej grochówki oraz kiełbasek z grilla zapewniła Restauracja „RELAX” zaś słodkie pyszności Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Śniadowie, Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczepankowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Szabłów Młodych oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Wszerzeczy Kolonia.

Dożynki uatrakcyjnił występ Kapeli Kurpiowskiej, Kabaretu „Babeczki Podlaskie”, występ Łukasza Sienickiego. Zabawę taneczną do późnego wieczora zapewniły zespoły ‘Moja Ex” oraz „The Brothers”.

Dziękujemy wszystkim gościom, mieszkańcom oraz uczestnikom za udział i wspólną zabawę.

  • Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo Dożynki 2023 w gminie Śniadowo