MY CZYTAMY!

2023-10-02 07:55
Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo rozpoczyna w roku szkolnym 2023/2024 realizację programu Rozwoju Aktywności Czytelniczej dzieci i młodzieży w partnerstwie lokalnym ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Śniadowo, który
jest działaniem promującym i wspierającym rozwój czytelnictwa.
MY CZYTAMY!

Głównym jego celem  jest potrzeba podtrzymania zaangażowania aktywności czytelniczej  uczniów wypracowanej w wiosennym projekcie czytelniczym  „Książka – stosuj codziennie” oraz wytworzenie  nawyku czytania  u uczniów zaczynających przygodę z książką.

Czytelnictwo jest istotnym elementem wspomagania edukacji szkolnej, stymulowania rozwoju uczniów, zapobieganiu uzależnienia od telewizji i komputera oraz kształtowaniu nawyku czytania i zdobywania wiedzy o świecie.                                                                                     

Do pozytywnych efektów czytelnictwa należy również możliwość przekazywania wielu wartości moralnych i wychowawczych.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w programie.

Szczegóły w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo i bibliotekach szkolnych.