Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy

2023-12-08 15:01
Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 15.12.2023r.

 

Wykształcenie podstawowe, zawodowe:


438- Magazynier- kierowca/ Układanie towaru. Dowóz towaru do klienta/,wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. B, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych: 1 os.
437- Kierowca autobusu i samochodu ciężarowego/wyk. zawodowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego, prawo jazdy kat. D i C- mile widziane, pracodawca zapewnia możliwość przeszkolenia/;1 os.
432- Kasjer– sprzedawca/ /Obsługa kasy fiskalnej. Obsługa działu mięsnego. Dbanie o porządek na sali sprzedaży. Dbanie o ekspozycję towarów/ wyk. podstawowe; 1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
431- Instalator GSM/ Czynności związane z instalacją światłowodową. Prace fizyczne przy zaciąganiu kabli, układanie kostki brukowej i pomoc przy mikro koparce./ wyk. podstawowe, mile widziane uprawniania na koparkę, prawo jazdy kat. B, umiejętność zaciągania kabli i układania kostki brukowej oraz wykonywania wykopów pod światłowody, doświadczenie zawodowe- mile widziane, dodatkowe wymagania: umiejętność obsługi wiertarki udarowej, szlifierki itp.; 1 os.
430- Instalator GSM/ Czynności związane z instalacją światłowodową. Prace fizyczne przy zaciąganiu kabli, układanie kostki brukowej i pomoc przy mikro koparce./ wyk. podstawowe, prawo jazdy kat. B- mile widziane, umiejętność zaciągania kabli i układania kostki brukowej oraz wykonywania wykopów pod światłowody, doświadczenie zawodowe- mile widziane, dodatkowe wymagania: umiejętność obsługi wiertarki udarowej, szlifierki itp.; 1os.
429 – Mechanik/ Realizacja zadań obsługowych, naprawczych i legalizacyjnych zleconych przez przełożonego, zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną oraz przyznanymi uprawnieniami/,wyk. zawodowe lub średnie -techniczne, kierunek mechaniczny; min. 2 lata doświadczenia na stanowisku pracy; umiejętność czytania rysunku technicznego, podstawowa wiedza z zakresu pracy na stanowisku mechanika oraz znajomość charakteru pracy i stosowanych materiałów i urządzeń; zdolności manualne;1os.
427- Robotnik gospodarczy/Dbanie o teren zewnętrzny. Odśnieżanie placu./; 1os.
424 - Piekarz/ Wyrób i wypiek pieczywa/ wyk zawodowe, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności: wyrób i wypiek pieczywa, pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania; 2os
422- Stylistka rzęs /Wykonywanie stylizacji rzęs w salonie kosmetycznym./, wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętności/certyfikaty: stylizacja rzęs metodą: 2:1, 3:1, 4:1; 1os.
419 - Sprzątaczka /sprzątanie terenu hurtowni farmaceutycznej / wykształcenie podstawowe, orzeczony stopień niepełnosprawności;1os
407– Hydraulik / Naprawa, konserwacja, usuwanie usterek /wyk. zawodowe budowlane o kierunku sanitarnym/; 1os.
405– Elektryk /Nadzorowanie i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej całości instalacji elektrycznej maszyn i urządzeń we wszystkich obiektach zakładu. Przeprowadzanie drobnych napraw sieci i urządzeń elektrycznych oraz usuwanie awarii/ wyk. zawodowe, średnie zawodowe; 1os.
403 – Kucharz/kucharka/ Przygotowywanie posiłków. Zarządzanie pracą w kuchni. Dbanie o utrzymanie porządku w kuchni/wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe, umiejętność gotowania, samodzielność;1os.
398 – Kierowca samochodu ciężarowego/ kierowanie pojazdem, obsługa pojazdu, praca na terenie miasta Łomża / wyk. podstawowe/ prawo jazdy kat. C+E lub kat. C; 1os.
390- Pracownik produkcji/ Praca przy linii produkcyjnej./ wykształcenie podstawowe;
1os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
386- Strażnik/ Ochrona mienia wskazana przez pracodawcę, zabezpieczenie, monitorowanie obiektu i ochrona przed włamaniami. / wyk. podstawowe; 1 osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
385- Pomocnik korektora racic/ Pomocnik korektora racic (ew. praca w delegacji na terenie całego kraju)/ wyk. podstawowe, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność;* istnieje możliwość przyuczenia; 4 os.
379- Pracownik produkcji/ Czynności związane z wypiekiem sękaczy./ wyk. zawodowe, umiejętność pracy w grupie, pracowitość; 1os.


Wykształcenie średnie:


434 - Koordynator ds. administracyjno- biurowych /Koordynowanie, doskonalenie i monitorowanie procesów administracyjnych w firmie. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesów zawiązanych z przydzielonymi zadaniami. Koordynacja komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Przygotowywanie spotkań biznesowych. Obsługa obiegu dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy./ wykształcenie średnie/wyższe; doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 3 lata, uprawnienia/umiejętności: dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie; dyspozycyjność, skrupulatność oraz systematyczność; zdolność do pracy z dużą ilością informacji; mocno rozwinięta umiejętność komunikacji; wysoka kultura osobista; mile widziana znajomość języka angielskiego- B1- poziom średnio zaawansowany; 1os.
428- Technolog przemysłu spożywczego/ Współpraca przy realizacji strategii badawczo- rozwojowej firmy. Tworzenie koncepcji rozwoju nowych produktów. Optymalizacja gotowych receptur. Uczestnictwo w panelu sensorycznym. Nadzorowanie rynku w celu pozyskania nowych technologii i produktów./ wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne, doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lata; umiejętność analitycznego myślenia, wielozadaniowość i dobre zarządzanie czasem pracy, dokładność w realizacji zadań; komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, dodatkowe wymagania: orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych- mile widziane, język angielski- C1-zaawansowany; 1os.
426- Specjalista ds. Jakości/ Współodpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Systemu Jakości działającego w firmie; udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych; prowadzenie dokumentacji audytowej; opracowywanie i weryfikacja dokumentacji jakościowej zgodnej z ZSZJ; przeprowadzanie kontroli jakościowej w obszarze produkcyjno- magazynowym/ wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne, doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lata; uprawnienia/umiejętności: praktyczna znajomość standardów IFS, dokładność realizacji zadań, komunikatywność, dyspozycyjność, dodatkowe wymagania orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych- mile widziane, język angielski- C1-zaawansowany; 1os.
425- Specjalista ds. gospodarki magazynowej i logistyki/ Realizacja prac magazynowych oraz logistycznych, zgodnie z obowiązującymi w firmie systemami jakościowymi. Przyjmowanie i kontrolowanie dostaw. Przygotowywanie towaru do wysyłki. Prowadzenie i kontrola dokumentacji magazynowej oraz transportowej. Dbałość o porządek w magazynie./
wykształcenie średnie/wyższe, doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, dodatkowe wymagania: zaangażowanie i motywacja do pracy, dyspozycyjność, język angielski- B1- średnio zaawansowany; 1os.
421- Pracownik produkcji- magazynowy /Udział w procesach produkcyjnych i magazynowych. Obsługa maszyn i urządzeń. Dbanie o czystość i dezynfekcję. Zachowywanie
wymagań jakościowych./ wykształcenie średnie, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, dodatkowe wymagania: rzetelność i dbałość w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność , książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych- mile widziane; 1 os
418- Przedstawiciel handlowy /Realizacja planów sprzedaży. Pozyskiwanie nowych klientów. Bieżące raportowanie pracy. Rozwijanie kanałów dystrybucji./ wykształcenie: średnie/wyższe, prawo jazdy kat. B, komunikatywność, kreatywność w pozyskiwaniu klientów, mile widziane doświadczenie zawodowe. - dodatkowe wymagania: własny samochód;1os
400- Pielęgniarka/ Funkcje pielęgnacyjne wobec rodziny i jej członków w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Praca w gabinecie zabiegowym./ wykształcenie średnie kierunkowe, wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia, I stopnia, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarki, mile widziane: kurs szczepień, kurs EKG oraz prawo jazdy kat. B; 1 os.


Wykształcenie policealne/pomaturalne/wyższe:


436- Psycholog/Psycholog dziecięcy/-wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: psychologia lub psychologia kliniczna; rok doświadczenia zawodowego (praca z dziećmi), uprawnienia/ umiejętności: trening behawioralny ; 1 os
435- Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez/ Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez/ Organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych zadań; podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych; tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji; tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT; przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez; współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną; realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych./ wykształcenie wyższe, umiejętność kierowania zespołem, doświadczenie zawodowe: min. 3 lata, mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 1os.
409- Nauczyciel języka polskiego/ Nauczanie przedmiotu: język polski (w kl. IV- VIII oraz w szkole branżowej)./ wykształcenie wyższe, kierunek polonistyka lub studia podyplomowe: język polski, uprawnienie: przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie- mile widziane; 1os.
408- Kierownik działu farmacji lub Farmaceuta posiadający jednoroczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu/wyk. wyższe farmaceutyczne, 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym/Prowadzenie działu farmacji;1os.
404 - Psycholog /wyk. wyższe kierunkowe/;1os
402 - Lekarz medycyny /wyk. wyższe- medyczne, kierunek lekarski-specjalizacja z medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych, prawo do wykonywania zawodu/; 4os
401- Lekarz ginekolog /wykształcenie wyższe- medyczne- specjalizacja z ginekologii, prawo do wykonywania zawodu/;1os
399- Lektor języka angielskiego ;/ Prowadzenie zajęć w grupach, indywidualnie dorosłych, dzieci i młodzieży. Praca w młodym ambitnym zespole. Zapewniamy szkolenia, materiały, wsparcie dydaktyczne. Możliwość rozwoju/ wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka angielskiego w mowie, w piśmie na poziomie C2; 5 os.
371- Terapeuta zajęciowy /Praca z pacjentami./ wykształcenie policealne, posiadanie tyt. zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego; 1os.


Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl


Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 106 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.