Konkurs recytatorski

2024-03-14 13:53
Konkurs recytatorski

Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy w Łomży, ogłasza konkurs recytatorski

Przyroda wierszem pisana

Cele konkursu:

rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, upowszechnianie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich, wspieranie rozwoju mowy i dbałość o prawidłową wymowę,

Założenia organizacyjne:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

- klasy I - IV

- klasy V - VIII

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

- etap I - eliminacje szkolne mające na celu wytypowanie do finału maksymalnie 5 reprezentantów szkoły w każdej grupie wiekowej,

- etap II - finał.

  1. Zadaniem każdego uczestnika jest przedstawienie jednego utwom poetyckiego opisującego przyrodę i otaczający nas świat.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia (maiłowo - oddzdzieci@mbp-lomza.pl, telefonicznie - 86 216 54 08 lub osobiście - Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (ul. 3 Maja 6 A) do 6 kwietnia 2024 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie: bibliotekadladzieci.pl w zakładce Oferta u dołu strony. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej Biblioteki.
  3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 i 17 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w Hali Kultury na Starym Rynku

- klasy I - IV - 16.04.2024 r. (wtorek)

- klasy V- VIII - 17.04.2024 r. (środa)

  1. Oceny prezentacji dokona Jury, powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę: zgodność repertuaru z tematem konkursu interpretację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny.
  1. Laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.
  2. Widzowie poprzez głosowanie będą mogli przyznać Nagrodę Publiczności.
  3. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 86 216 54 08 i na stronie bibliotekadladzieci.pl. lub www.mbp-lomza.pl

 

konkurs.jpg