Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo

2024-03-27 09:14
Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo

We wtorek 26 marca odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy VIII kadencji 2018-2024. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządu gminnego w Polsce. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym kadencja samorządu trwa 5 lat, lecz obecna została wydłużona o pół roku ze względu na zbieżność terminów wyborów samorządowych i parlamentarnych w 2023 roku.

Na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji radni przyjęli szereg uchwał, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania samorządu gminnego.

XLV sesja Rady Gminy Śniadowo była okazją do podsumowania działalności samorządu gminnego w latach 2018-2024.

Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski z satysfakcją przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań, które udało się zrealizować w mijającej kadencji. Wójt podczas prezentacji szczegółowo omówił zadania, które doczekały się realizacji w latach 2019-2023 oraz zadania zakontraktowane do wykonania w latach 2024-2025.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

  • W latach 2019-2023 na terenie Gminy Śniadowo zostało przebudowanych ponad 13,4 km dróg gminnych o łącznej wartości ponad 12 mln zł.
  • W zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gmina Śniadowo zrealizowała inwestycje dotyczące budowy stacji uzdatniania wody, rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków o łącznej wartości ponad 8,7 mln zł.
  • W zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej Gmina Śniadowo zrealizowała budowę sali gimnastycznej w Szczepankowie oraz budowę 5-ciu placów zabaw i zestawu wspinaczkowego o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.
  • W ramach remontów budynków użyteczności publicznej w ostatniej kadencji dokonano przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynków OSP w Szczepankowie, Jastrząbce Młodej i Szabłach Młodych o wartości 748.946 zł.
  • W zakresie odnawialnych źródeł energii zrealizowano dostawę i montaż na terenie gminy Śniadowo instalacji fotowoltaicznych o wartości 1.356.295 zł.
  • W ramach transportu publicznego dokonano zakupu nieemisyjnego elektrycznego autobusu do przewozu dzieci do szkół o wartości 2.285.340 zł.

Łączna wartość zrealizowanych zadań i inwestycji gminnych oraz dotacji do dróg powiatowych w latach 2019-2023 zakończyła się rekordową kwotą 29.605.378 zł.

Wójt – Rafał Pstrągowski zaprezentował także inwestycje rozpoczęte w 2023 roku i zakontraktowane na lata 2024-2025. Łączna wartość tych inwestycji opiewa na kwotę 26.393.133 zł, w tym pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 22.650.727 zł.

Podsumowując Wójt – Rafał Pstrągowski stwierdził, że była to rekordowa kadencja ze względu na ilość oraz wartość zrealizowanych inwestycji. Ogółem wartość zrealizowanych zadań i inwestycji w latach 2019-2023 oraz rozpoczętych i zakontraktowanych zadań i inwestycji na lata 2024-2025 wynosi 55.998.511 zł, w tym dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wysokości wyniosło 40.286.461 zł.

Uczestniczący w sesji Starosta Łomżyński – Lech Szabłowski podziękował Wójtowi oraz całej Radzie Gminy Śniadowo za współpracę w realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych. Lech Szabłowski wręczył Wójtowi – Rafałowi Pstrągowskiemu symboliczny grawerton za zaangażowanie, owocną współpracę i profesjonalizm w realizacji wspólnych zadań.

Starosta, podkreślił że dzięki dobrej współpracy z samorządem gminy Śniadowo w mijającej kadencji udało się przebudować 22 km dróg powiatowych o łącznej wartości 38 mln zł.

Ostatnia sesja była okazją do podziękowań dla wszystkich radnych. Wójt – Rafał Pstrągowski wraz z Przewodniczącym Rady – Grzegorzem Podgórskim wyrazili uznanie i podziękowanie za pełną zaangażowania, zrozumienia i wzajemnego szacunku  pracę dla dobra społeczności lokalnej w mijającej kadencji 2018-2024, przekazując z tej okazji specjalny list gratulacyjny.

Szczególne podziękowania złożyli na ręce radnego Mirosława Skubicha, radnego Gminy Śniadowo od ponad 30 lat, dla którego jest to ostatnia kadencja w samorządzie gminy. W dowód uznania Pan Mirosław Skubich otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady skromny upominek.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Wójt – Rafał Pstrągowski złożył wszystkim zgromadzonym, radnym, sołtysom najserdeczniejsze życzenia, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. „Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosą Państwu pokój oraz wzajemną życzliwość” – podkreślił Rafał Pstrągowski.

  • Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Śniadowo