BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo pokój nr 8.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Do wniosku dołącza się:
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku lu oświadczenie o uzyskiwanych dochodach,
- dokument potwierdzający fakt odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej, poborowy dołącza kartę powołania do odbywania zasadniczej słuby,
- w stosunku do żołnieża lub poborowego, na którymciąży obowiązek alimentacyjny, orzeczenie sądu lub umowa.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo pokój nr 8.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Żołnierz lub poborowy z kartą powołania odwołanie wnosi do Wojewody Podlaskiego, zaś poborowy odbywający zastępczą służbę do marszałkaa Województwa Podlaskiego w Terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowo

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej, orzeka także o wypłacie zasiłku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej -Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.

Data sporządzenia

poniedziałek, 4 sie 2003 14:18

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 4 sie 2003 15:19
Data dodania: poniedziałek, 4 sie 2003 14:18
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sie 2003 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 11:54
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2547 razy