BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy
Referat Dowodów Osobistych, pokój Nr 10
Adres ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Telefon 86 224 15 68

Wymagane dokumenty

Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy
Referat Dowodów Osobistych, pokój Nr 10
Adres ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Telefon 86 224 15 68

Wersja PDF do wydruku na dole strony

Opłaty:

Zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego na policji skutkowało będzie unieważnieniem dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych – zaświadczenie o utracie będzie można uzyskać na wniosek w organie gminy za opłatą skarbową 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, gdzie otrzymuje zaświadczenie
o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 z późn. zm. )

Opracował

Urszula Gietek

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Urszula Gietek

Data sporządzenia

wtorek, 16 lip 2019 14:53

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lip 2019 15:01
Data dodania: wtorek, 16 lip 2019 14:53
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2019 15:01
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 969 razy