BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11
Referat Rozwoju Gospodarczego, pok. Nr 11

Wymagane dokumenty

Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer geodezyjny działki lub działek) oraz jej położenie na terenie miasta.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11
Referat Rozwoju Gospodarczego, pok. Nr 11

Wersja elektroniczna do pobrania na dole strony

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17zł. Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Urzędu Gminy Śniadowo pok. nr 11 lub na konto nr: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie wydaje się w terminach zgodnych z K.p.a., tj. nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Należy starannie określić nieruchomości, których dotyczy wniosek.

Podstawa prawna:

Wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 12 października 2016 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1827) określająca szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

Opracował

Izabella Przychodzeń

Data sporządzenia

wtorek, 23 lip 2019 09:40

Data zatwierdzenia

wtorek, 23 lip 2019 09:45
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 23 lip 2019 09:40
Data upublicznienia: wtorek, 23 lip 2019 09:45
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1070 razy