BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek energetyczny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Wymagane dokumenty

• wniosek o przyznanie dodatku energetycznego .
• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Prosimy pamiętać, że:
• podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
• pracownik Urzędu Gminy może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Opłaty:

Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.

Inne wskazówki, uwagi:

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
• prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
• składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
• składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r. poz. 755 ze zm.)
• obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. 2019 r. poz. 402)

Data sporządzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:46

Data zatwierdzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:50
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 30 lip 2019 11:46
Data upublicznienia: wtorek, 30 lip 2019 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 963 razy