BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udział w wyborach Prezydenta RP 2020 rok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
pok. nr 9

Wymagane dokumenty

Udostępnienie spisu wyborców.
Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy w Śniadowie
Referat Ewidencji Ludności
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
pokój 9,

Opłaty:

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 5 maja 2020 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców.

Podstawa prawna:

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. poz. 184 zostało opublikowane Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opracował

Joanna Żebrowska

Data sporządzenia

wtorek, 25 lut 2020 08:05

Data zatwierdzenia

wtorek, 25 lut 2020 13:38
Data dodania: wtorek, 25 lut 2020 08:05
Data upublicznienia: wtorek, 25 lut 2020 13:38
Opublikował(a): Joanna Żebrowska
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 954 razy