BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Lp.

Zakres działania

 Sposób realizacji

Termin

1.

Analiza stanu dostępności gminy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wyznaczenie koordynatora i zespołu do wdrożenia i realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

30.09.2020 r.

2.

Przekazanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Śniadowo

30.09.2020 r.

3.

Przekazanie informacji jednostkom organizacyjnym gminy o stosowaniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przesłanie pism do jednostek organizacyjnych gminy w sprawie wdrożenia realizacji ustawy.

15.09.2020 r.

4.

Przekazywanie jednostkom organizacyjnym gminy aktualnych wytycznych, materiałów dotyczących wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przesyłanie do jednostek organizacyjnych materiałów dotyczących wdrażania ustawy

Na bieżąco, w zależności od potrzeb

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych koordynatora i zespołu wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

30.09.2020 r.

6.

Dokonanie przeglądu procedur, regulaminów itp. pod kątem dostosowania ich do zapewnienia dostępności zgodnie z ustawą.

Dostosowanie procedur, regulaminów do zasady dostępności w celu realizacji ustawy

5.09.2021 r.

7.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zebranie informacji w zakresie spełnienia przez gminę minimalnych wymagań w zakresie dostępności.

Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku braku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie raportu zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie.

31.03.2021 r.

8.

Realizacja przyjętego planu działania w zakresie spełnienia wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapoznanie pracowników o konieczności zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Monitorowanie przez Koordynatora i zespół przyjętych rozwiązań w zakresie dostępności.

30.09.2020 r.

 

 

Na bieżąco

Data powstania: środa, 23 wrz 2020 07:42
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 07:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1024 razy